ไก่ชนชั้นดี ถิ่นอีสาน

ไก่ชนชั้นดี

ชื่อกันว่า ไก่ชนชั้นดี สืบเชื้อสายมาจากไก่อู  และไก่อูสืบเชื้อสายมาจากไก่บ้าน   ส่วนไก่บ้านก็มีบรรพบุรุษมาจากไก่ป่าอีกทีหนึ่ง  เมื่อมนุษย์นำไก่ป่ามาเลี้ยงจนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ดีแล้ว  ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูเป็นอย่างดี การเลี้ยงไก่ชนและการเล่นชนไก่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยและมีมานานแล้ว  ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนจนเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม  ไก่ชนไทยจึงมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางสรีระ  จิตใจและเชิงชน วันนี้เราจะมาพูดถึงละกษะขอไก่อีสานกันต่อดีกว่า

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไก่ชนชั้นดี

  • หน้าเขียดคันคาก  หัวขี้โก๋

ไก่ที่หน้าเหมือนคางคกเชื่อว่าเป็นไก่ตีหนัก  มีน้ำอดน้ำทนดีมาก  และไก่ที่หน้ากลมเกลา  แหลมยาวเหมือนหัวจิ้งเหลนเป็นไก่ที่มีเชิงชนฉลาดให้เสาะหาไก่มีที่ลักษณะแบบนี้มาเลี้ยง

  • ขันตัด

เสียงขันชัด  สั้นๆ ห้วน ๆ เชื่อว่าเป็นไก่ที่ชนดุดัน  ใจร้อน  ไม่กลัวไก่ตัวอื่น

  • เสียงใหญ่ขันยาว

ถ้าไก่ตัวใดเสียงขันใหญ่และยาวเชื่อว่าเป็นไก่ปอดใหญ่  ตีลำโต  และมีความทนทรหดเป็นเลิศ

  • ย่างกำ

เวลาเดินต้องกำนิ้วเข้าหากันทุกย่างก้าว

  • ส่อยล่าม

ขนสร้อยยาว  ดก

  • ไก่หมาน

ไก่ที่มีดีอยู่ในตัว  ชนอย่างไรก็ชนะหรือเป็นรองอย่างมากก็เสมอ

การเลือกไก่เพื่อนำมาชนนั้นต้องดูสรีระเหล่านี้อย่างพิถีพิถันเป็นส่วนประกอบ  โดยใช้หลักใหญ่ๆ  3  ประการมาพิจารณา   คือ  ใช้หลักวิทยาศาสตร์  หลักไสยศาสตร์และ     ภูมิปัญญามาใช้ในการเลี้ยงไก่ชนอย่างผสมผสาน  สอดคล้องและลงตัว